رایگان ابزار وب مستر: ژئو آی پی یاب به سایت شما!

اگر شما یک وب مستر و می خواهم به یکی از ویژگی های ژئو آدرس یاب شما به سادگی می توانید و کپی کد اسکریپت زیر را برای وب سایت شما...:

نمونه

صفحه GeoIPView
را کپی کنید و کد اسکریپت برای سایت شما:
را کپی کنید و کد اسکریپت برای سایت شما:

توجه: شما همچنین می توانید پارامتر های زیر را در آدرس اسکریپت JS سفارشی:

  • w: عرض
  • h: ارتفاع
  • bg: رنگ پس زمینه. به عنوان مثال: ECDDC0
  • bd: رنگ حاشیه.مثلا: 8: DADCC
  • tx: رنگ متن.مثلا: 0: F0F0F
  • lk: